UNICEFs årsrapport for 2008 lansert

0
662

Årsrapporten for 2008 fra FNs barnefond (UNICEF) tar for seg de områdene hvor organisasjonen har bidratt til en betydelig framgang i løpet av det siste året, og hvilke utfordringer organisasjonen fortsatt står ovenfor i sitt arbeid. Til tross for økonomisk nedgang og mat- og drivstoffkrise har UNICEF klart å hjelpe mange barn og deres familier i 2008.  

I følge lederen av UNICEF Ann M. Veneman vil organisasjonen i 2009 fortsette sitt arbeid med å støtte og beskytte kvinner og barn ved å få alle relevante aktører – lokalsamfunn, regjeringer, verdens ledere – til å arbeide sammen for barns beste.

Rapporten finner du her.