Verdens helseorganisasjon oppfordrer EU til å stå imot press fra tobakkindustrien.

0
629
WHO/Jim Holmes


WHO/Jim Holmes
8. OKTOBER, 2013 – Verdens helseorganisasjon (WHO) støtter et nytt foreslått EU-direktiv, som for tiden blir diskutert i det europeiske parlamentets helsekomite. Forslaget består av nye og strengere regler på hvordan tobakk produkter kan bli produsert, presentert og solgt. Mer spesifikt forbyr forslaget sigaretter, rulletobakk, og røykfri tobakk med karekteristiske smaker, og gjør det på samme tid obligatorisk å bruke store billedlige helseadvarsler på innpakningen til sigaretter og rulletobakk.

Direktøren for WHO, Dr. Margaret Chan, har ønsket forslaget fra den europeiske kommisjon velkommen. «Jeg ble svært oppmuntret da jeg lærte at det nåværende forslaget til direktiv er i tråd med de helsemessige bekymringene til europeere vedrørende tobakksepidemien, spesiellt ettersom studier viser at den europeiske befolkningen også støtter streng politisk kontroll når det kommer til tobakk. Jeg håper å se den samme støtten fra lovgiverne frem mot den endelige lovgivningsmessige rapporten under det neste plenumsmøte i det europeiske parlament,» sa Dr. Chan.

Forslaget foreslår tiltak for produkter som ikke har vært regulert tidligere. Eksempler på dette er e-sigaretter, urteprodukter for røyking og tygge-og nasal tobakk, som alle vil være underlagt spesielle kontroller og reguleringer av ingredienser. Det eksisterende forbudet mot oral tobakk, som snus, vil bli oppretthold.

WHO direktøren forklarte videre at 700 000 årlige dødsfall i den europeiske union er grunnet bruk av tobakk og eksponering til passiv røyking. «Et sterkt direktiv mot tobakksbruk i EU vil ikke bare redde liv og beskytte unge fra avhengighet, men vil på samme tid signalisere til verden at EU fortsatt står sterkt i arbeidet mot tobakksepidemien. Dette er en epidemi som har tatt 100 million liv i løpet av det siste århundret, og kan være årsaken til at 1 milliard menneskeliv går tapt i det 21 århundre.»

Dr. Chan oppfordrer EUs parlamentarikere til å fortsette å «stå stødig på sine syn, på tross av press». «I anledning EU-direktivet prøver tobakkindustrien igjen å påvirke slik at deres produkter ikke blir underlagt regulering. Dette er nettopp fordi regulering fungerer bra i arbeidet for å redusere skadene som skapes gjennom bruk av tobakk produkter. tobakkindustrien bruker som før økonomiske argumenter, ettersom de vet at disse er de mest effektive for å skifte fokuset bort fra helse, spesielt i disse tider hvor man praktiserer økonomisk nøysomhet.» sa WHO direktøren.