Verdens statistikk dag

0
925
title

title

New York, 18. oktober 2010– 20. oktober 2010 markeres verdens statistikk dag for første gang. Statistikk er en forutsetning for å løse og takle globale utfordringer og ha oversikt over menneskers leveforhold verden over. Statistikk spiller en viktig rolle på det nasjonale og det internasjonale plan, og i politiske beslutningsprosesser. På verdens statistikk dag hyller det internasjonale samfunnet de som arbeider med produksjon av statistikk.

”Statistikk er en forutsetning for økonomisk og sosial utvikling og er et viktig verktøy i arbeidet med FNs tusenårsmål. Grunnlag for et lands utvikling er kjennskap til datamateriale og statistiske analyser av fattigdomsnivå, tilgang på utdanning og sykdomsforekomst” understreket generalsekretær Ban Ki-moon i hans tale på verdens statistikk dag.