Det internasjonale skogåret 2011

0
633
alt

alt

FNs generalforsamling proklamerte nylig 2011 som den internasjonale skogåret. Den offisielle lanseringen finner sted i FNs hovedkvarter i New York, i januar 2011. FNs skogsforum, et organ som er underlagt FNs økonomiske og sosiale råd, vil ha ansvaret for å fremme tiltak som bevarer skoger, forbedre forvaltningen av skoger og øke det generelle engasjementet i samfunnet rundt dette temaet. 

FN oppfordrer myndigheter, ikke-statlige organisasjoner, privat sektor og privatpersoner til å bidra til å øke oppmerksomheten rundt bærekraftig utvikling og iverksette tiltak som beskytter skogen. Internasjonale organisasjoner, frivillige organisasjoner og andre grupper i samfunnet blir oppmuntret til å arrangere lokale og nasjonale aktiviteter knyttet til det internasjonale skogåret, og opprette komiteer som har ansvaret for de ulike arrangementene. Det internasjonale skogåret gir en unik mulighet til å fokuserer mer på en miljøvennlig og bærekraftig utvikling av verdens skoger.