Rebelgrupper fra Tsjad bekymrer FNs generalsekretær

0
653

FNs generalsekretær gir i en uttalelse uttrykk for dyp bekymring over meldinger om rebelgrupper som beveger seg over grensa mellom Tsjad og Sudan, med risikoen dette innebærer for angrep og uroligheter. Han oppfordrer regjeringene i Tsjad og Sudan til å overholde forpliktelsene de tok på seg i Dakar-avtalen, og videre gjøre den nødvendige innsatsen for å forhindre at rebelgrupper bruker området til plyndring og angrep.

Generalsekretæren oppfordrer kontaktgruppen, som ble opprettet i forbindelse med Dakar-avtalen, til å jobbe for at partene lettere skal kunne implementere de tiltakene man har blitt enige om. Han minner også om at FN står klar til å gjøre alt de kan for å sørge for stabilitet i regionen.

New York, 1. april 2008