FN sin ungdomsrapport 2007

0
735

Verdas ungdomsrapport for 2007 ser nærare på utfordringane og høva tilgjengelege for dei ca 1.2 miliardane unge menneska mellom 15 og 24 år i verda. I motsetnad til utgåvene i 2003 og 2005, finn ein i denne rapporten ei regional oversikt som oppsummerar dei store utviklingstrendane på World Programme of Action for Youth sine 15 prioriterte område. Rapporten utforskar viktige spørsmål om ungdomsutvikling, inkludert sysselsetjing, utdanning, helse, fattigdom og vald. Samstundes set rapporten søkjelys på ungdom som ei positiv kraft for utvikling, og kjem med anbefalingar om korleis ein best kan støtte opp ungdom sine viktige bidrag.

Les heile rapporten her.