Island er et laboratorium for COVID-19-testing

0
767
thumbnail_Iceland covid testing 2
Grunnleggeren av deCode Genetics, Kári Stefánsson. FOTO: deCode Genetics

Island er blitt omgjort til et laboratorium for testing og sporing av COVID-19-viruset takket være et enestående samarbeid mellom helsemyndigheter og det private selskapet deCode. Over 8% av befolkningen har nå blitt testet for COVID-19 – og testingen vil fortsette inntil viruset har blitt uskadeliggjort. 

deCode Genetics grunnlegger, dr. Kári Stefánsson (72), har spilt en nøkkelrolle i denne omfattende testkampanjen.   

– Vi fungerer som en modell for andre, sier Stefánsson til UNRIC, – Ingen andre epidemier i verdenshistorien har blitt så godt dokumentert som denne gjennom det arbeidet vi gjør i Island. Det gir oss en forståelse om hvordan viruset sprer seg.  

Bare et par dager etter at det første tilfellet av COVID-19 ble oppdaget i Island sto deCode  klar til å utføre omfattende COVID-19-testing av den islandske befolkningen. Stefánsson hadde merket seg den begrensede kapasiteten til universitetssykehuset Landspitalii Reykjavik.  deCode hadde det nødvendige utstyret, et laboratorium med kapasitet til virus-testing, og ansatte som er eksperter på dette feltet. Grunnet smittefaren måtte selskapet legge egen forskning på is. 

– 50 ansatte på klinikken hadde ikke noe å gjøre. Jeg forslo for helsemyndighetene at vi kunne teste hele Islands befolkning, forteller Stefánsson. 

thumbnail_Iceland Covid testing 3
FOTO: deCode Genetics

Verdens helseorganisasjon har lagt vekt på at testing er helt nødvendig for å forstå spredningen av COVID-19. Island har en av de høyeste COVID-19-infeksjonsratene per innbygger i verden, men dette forklares med at Island er blant de land i verden som tester flest. Så langt har seks mennesker dødd på Island, 1560 har blitt smittet og 450 mennesker har blitt friske av COVID-19.  

Over 28.000, eller nesten 8% av befolkningen, har blitt testet for koronavirus.   

– Dette er verdensrekord, muligens med unntak av Færøyene sa sjefsepidemiolog, Thorolfur Gudnason, på en pressekonferanse. 

Halvparten av testene er utført av deCode og halvparten av Landspitaliuniversitetssykehus. Sykehuset har konsentrert seg om de som tilhører høyrisikogrupper eller har påviste symptomer. Syv prosent av disse har testet positivt. deCode derimot har testet alle som ikke har sykdomssymtomer eller befinner seg i karantene. 

– Så langt er smitteprosenten 06 % blant hele landets befolkning, sier Stefánsson. 

I motsetning til mange andre land, har Island langt ikke innført lockdown. Deres tiltak for å bekjempe koronaviruset har bestått av testingsmittesporingopprettholde avstand mellom mennesker og oppfordring til god håndhygieneMange skoler er stengt og det er forbudt å samles i grupper mer enn 20 personer. Mer en 10 000 mennesker er i frivillig karantene 

Statistikken vår viser at antallet infeksjoner har vært stabilt eller synkende de siste 2-3 ukene, forteller Stefánsson, –  Et eksempel hvordan dette har fungert er at viruset i begynnelsen spredte seg mellom alle slags mennesker i samfunnet, men  sprer den seg innad i familien. Det betyr at myndighetenes smittetiltak har fungert, og er et klart eksempel at karantene og lignende tiltak fungerer. 

Stefánsson berømmer islandske helsemyndigheter for hvordan de har taklet pandemien  Han sier at han vanligvis ikke roser regjeringen med mindre han blir tvunget, men denne gangen har politikerne overlatt rampelyset og beslutningene til fagfolk.  

– Dette er enestående og noe du ikke finner maken til mange steder, sier han. 

thumbnail_Iceland COVID testing - 1
FOTO: deCode Genetics

Ifølge Stefánsson er forskerne i ferd med å avdekke hvordan viruset har spredd seg gjennom bruk av deCodes datamateriale.   

Halvparten av de som har testet positivt på koronaviruset var helt symptomfrie. Det betyr at asymptomaiske mennesker har spilt en stor rolle i å spre koronaviruset. 

Islandske myndigheter reagerte raskt da skiturister kom tilbake fra ferie i de italienske og østerrikske alpene, men deCodes forskning viser at mens myndighetene konsentrerte seg om å teste skiturister, skled viruset inn fra andre land,  spesielt Storbritannia. 

– Det går klart frem fra vårt tallmateriale at viruset spredde seg i stort omfang i Storbritannia tidlig i epidemiens hendelsesforløp, forteller Stefánsson 

DeCode beveger seg nå i inn i en enda mer interessant fase. 

– Nå starter vi for fullt med testing for antistoffer mot viruset. Så langt har testingen vår dreid seg om å påvise virussmitte. Nå vil vi lete etter vaksinemuligheter mot viruset, og det vil vi gjøre det i svært stor skala.