Månedens nordiske profil: Margunn Indrebø Alshaikh

0
726
Margunn Indreboe Alshaikh/ private

Margunn Indreboe Alshaikh/ private

Denne månedens nordiske profil har spesiell kompetanse og innsikt i forholdet mellom Sør Sudan og Sudan. Den 14. Juli 2011, ble Sør Sudan ønsket velkommen som medlemsland nummer 193 i FN. Etter flere tiår med borgerkrig håpet mange at forholdet mellom de to statene ville bedres, men tiår med misnøye og mistillit fikses ikke over natten. Månedens nordiske profil Margunn Indrebø Alshaikh arbeider for FNs utviklingsprogram (UNDP) i Sudan. UNDP Sudans visjon er å bidra i arbeidet for å oppnå fred, stabilitet og en bærekraftig human utvikling som møter behovene og forventningene til det Sundanesiske folk.

Kan du forklare hvorfor du bestemte deg for å arbeide for UNDP og hvordan din bakgrunn forberedte deg til dette arbeidet?

”Ettersom jeg tidligere har studert utvikling og global politikk ved Universitetet var UNDP alltid en spennende arbeidsiver for meg, selv om jeg opprinnelig lekte med ideen om å arbeide for Utenriksdepartementet. UNDP har mandat til å arbeide innen en rekke ulike
områder, blant annet innen humanitært og utviklingsarbeid. Det som tiltrakk meg til organisasjonen er håndteringen av overgangsperioder fra konflikt, kriser og sårbarhet til gjenopprettelse og utvikling. Med flere humanitære aktører på plass, og flere FN byråer som kjemper om plass og virkning, er dette en utfordring, og vi har fortsatt mye å lære. Jeg synes også det er mer rom for innovasjon og kreativitet i det arbeidet UNDP gjør vedrørende prevensjon av kriser, gjenopprettelsesarbeid og fredsbygging, sammenliknet med noen av de mer standardiserte fremgangsmåter vi har til såkalt good governance, rettstaten og fattigdomsbekjempelse.”

”Å få fotfeste i FN systemet krever besluttsomhet og utholdenhet. Langsomme HR prosesser er ofte grunn for frustrasjon når man søker nye muligheter. Jeg tror likevel at man med en sterk merittliste både erfaringsmessig og akademisk, kan flyte til overflaten blant de mange nettverksbaserte søknadene. Jeg tror ikke jeg kan identifisere hva som har forberedt meg spesifikt til å arbeide for UNDP, men jeg ser at rekrutteringer i dag er fokusert på: teknisk ekspertise, erfaringer fra andre relevante felt, evnen til å forvalte presset til å levere på flere fronter og sterke referanser.”

Hva er din personlige mening om situasjonen i Sør Sudan og Sudan, og hvilke steg tror du er nødvendige for å bedre situasjonen?

”Etter tiår med borgerkrig, som resulterte i at store deler av landets befolkning ikke har tilgang til basistjenester eller infrastruktur, er det urealistisk å forvente resultater over natten. Myndighetene strever med massive utfordringer og usikkerhet i deler av landet. Den offentlige sektoren har veldig lav kapasitet rundt om i landet og man klarer ikke å tilby de tjenester man i en vanlig utviklingssituasjon ville forventet. Det er grunnet dette ikke overraskende at utviklingen er treg og til tider uoversiktlig. Reel endring vil vi ikke oppnå før neste generasjon. Jeg tror likevel at viljen er tilstede og at det internasjonale samfunnet, ved å fortsette sin støtte, kan bidra til at Sør Sudan har en reel mulighet for å oppnå langsiktig stabilitet. ”

”I Sudan er situasjonen annerledes. Kapasiteten er tilstede, men et vanskelig politisk landskap, for øyeblikket karakterisert av intern uro og voksende usikkerhet, truer fremtidig stabilitet i landet. Med økonomiske nedgangstider, ustabilitet og konflikter langs periferiene på frammarsj er utfordringene store. Drivkraften og den positive fremdriftsplanen vi så i interim perioden etter den omfattende fredsavtalen (CPA)  er hovedsakelig borte og en veldig ustabil ro holder stand. Med oljeinntektene tapt, utviklingshjelp særdeles minsket og internasjonale allianser vaklende, er det vanskelig å se hvordan det nåværende regimet skal overleve denne overgangsperioden, og klare å opprettholde av stabilitet og snu nedgangstider til økonomisk vekst.”  

Ser du noen snarlig løsning på grensekonflikten mellom de to statene?

”Sudan og Sør Sudan er for øyeblikket ved et dødpunkt vedrørende nøkkelspørsmål angående fredsavtalen, slik som forvaltning av oljeressurser, grenser og statusen til Abyei området. Til dags dato har ethvert forslag til løsning blitt avslått av en av partene, og det er vanskelig å se en bærekraftig løsning bli til slik de nåværende politiske aktørene profilerer seg.”

Hvordan er det å være fra Norden i en internasjonal arbeidssituasjon?

”Heldigvis er Norden respektert når det kommer til arbeid innen diplomati og utvikling. I Sudan har spesielt Norge en integritet som en av nøkkelspillerne i fredsforhandlingene som ledet opp til den endelige omfattende fredsavtalen. Dette har vært til min fordel når jeg har arbeidet med nasjonale myndigheters partnere.”

Kan de nordiske landene bidra med nye og nyttige perspektiver vedrørende UNDPs arbeid?

”Jeg tror de nordiske landene har en viktig rolle å spille i UNDPs arbeid. Våre erfaringer med demokrati, sivile friheter, likestilling, samfunnsengasjement og offentlig tjenester er viktige hjelpemidler for å utvikle bedre mekanismer i situasjoner hvor slike erfaringer ofte kun er en vag ide eller teori. På samme måte har vi en arbeidskultur hvor kreativ tenkning og innovasjon er verdsatt. Vi har også et system basert på meritokrati, noe som er viktig for at en institusjon skal ha suksess og muligheten til å holde tritt med trender og utviklinger, spesielt i den korporative, men også i en sosial media verden. Til slutt har vårt globale perspektiv, til og med i nasjonal politikk, gjort at de nordiske landene er velinformerte aktører som klarer å formulere politikk vedrørende internasjonale støttemidler og diplomati, på måter som bidrar til et globalt gode, uten å miste sikte på de som er mest sårbare i denne prosessen.”

Hva er dine fremtidige karrieremål?

”På tross av dets feil og mangler vil jeg fortsette å arbeide med UNDP og lignende FN byråers arbeid innen konfliktløsning, gjenoppbygging og fredsbygging. Selv om jeg klager over byråkratiet og den manglende kapasiteten til å levere raske, håndfaste resultater i organisasjonen, har man tilgang til innflytelse og nøkkelaktører som gir et potensial til å levere viktig transformativ støtte. Personlig håper jeg å forlate Sudan til fordel for en ny og annerledes utfordring, hvorvidt jeg blir i Afrika eller flytter til et annet kontinent gjenstår å se.  Hadde du spurt meg da jeg var 13 år hva jeg ville bli når jeg ble stor, ville jeg nok sagt at jeg ville bli Generalsekretær i FN, men de siste årene har jeg nok senket mine ambisjoner en smule!”