Snart slutt på vannet i Gaza

0
800
gaza

gaza

Gazastripas allerede utsatte befolkning rammes i dag svært hardt av mangelfull vannkvalitet og dårlig tilgang til vann. En løsning må finnes innen de neste årene, ellers venter en stoskala humanitær katastrofe. Det framgår av en ny FN-rapport, Gaza in 2020 – A Livable Place, som ble publisert i slutten av august i år. Rapporten bekrefter tidigere advarsler om den vanskelige vannsituasjonen i Gaza, blant dem en Verdensbanksrapport fra 2009 som viser at over 90 prosent av drikkevannet på Gazstripa er ubrukelig.

– Verden kan ikke bare se på mens Gazas befolkning går under på grunn av vannmangel, sa Palestinas vannminister, doktor Shaddad Attili, under nylig avsluttede Stockholm World Water Week.
– Det handler om Gazaboernes menneskerett til rent vann. Men også om politikk – det er umulig å oppnå stabilitet og utvikling i regionen om ikke vannspørsmålet får en løsning. For hva skjer den dagen Gazas 1,6 millioner innbyggere ikke har tilgang til vann? Det er en situasjon som helt enkelt ikke kan få oppstå!

Mesteparten av vannet Gazaboerne anvender i dag er grunnvann som pompes opp. Men uttaket er alt for høyt, cirka 170 millioner kubikkmeter mot de 55 millionene som er bærekraftig miljømessig. Som et resultat av det høye uttaket, trenger sjøvann inn og blander seg med grunnvannet. Ifølge FN-rapporten vil drikkevannet bli helt udrikkelig i løpet av åtte år, og i 2020 vil det være så ødelagt at det aldri mer kan rettes opp – om ikke noe gjøres snart.

En løsning foreslått av palestinske myndigheter og støttet av Unionen for Middelhavslandene (UfM), EU, USA og en rekke store internasjonale organisasjoner, er et anlegg for avsaltning av sjøvannet. Nå gjelder å skaffe de cirka 455 millionene  dollar som bygget anslås å koste. Den islamske utviklingsbanken (IsDB) har allerede lovet å stå for halvdelen av kostnadene. Som medlem i Unionen for Middelhavslandene har til og med Israel stilt seg bak forslaget om et avsaltningsanlegg – noe som er en forutsetning for at prosjektet skal kunne gjennomføres.

Under det israelske angrepet på Gaza 2008-2009 ble flere EU-finansierte vannprosjekter ødelagte. EU reagerte med protester til den israelske regjeringen og påpekte at prosjekter som finansieres med skattemidler fra EU-landene bør skjermes for angrep. Israels støtte til avsaltningsanlegget antas å gi en slik beskyttelse og også gjøre det mulig å få inn byggemateriell og la utenlandsk teknisk ekspertise delta i dette gigantprosjektet.

Henrik Slotte fra FNs miljøorganisasjon UNEP konstaterte at en avsaltningskonstruksjon kanskje ikke er det aller beste ut fra et miljøsynspunkt, men at det er den mest gjennomførbare løsningen.
– Situasjonen er uholdbar i dag, ikke minst med tanke på barna. Foreldrene anbefales å kun gi barna flaskevann ettersom det kommunale vannet er så dårlig. Men mange har ikke råd til det, og til og med kvaliteten på flaskevann er usikker.  Vi vet også at stadig fler barn fødes med hjertefeil, som såkalte blue babies, på grunn av de høye nivåene nitrit i vannet.

Håpet er nå at byggingen av avsaltningsanlegget skal påbegynnes i 2014 og at det skal stå klart i 2017.

Kilde: sida.se