Kampen mot vold mot kvinner er oransje

0
1034

Fra 25. november, som er Den internasjonale dagen for vold mot kvinner, til 10. desember, som er Menneskerettighetsdagen, har FN 16 dager med aktivisme mot kjønnsbasert vold, med mål om å øke folks bevissthet og mobilisere folk overalt til å få en endring. I forbindelse med markeringen oppfordres alle til å bruke fargen oransje. Oransje er en lys og optimistisk farge som representerer en verden fri for vold mot kvinner og jenter.

Årets UNiTE-kampanje går under temaet “Orange the World: Generation Equality Stands against Rape!” I sin uttalelse 25. november la sjefen for FN kvinner (UN Women), Phumzile Mlambo-Ngcuka, vekt på viktigheten av å gjøre voldtekt forbudt.

– Aktuelt mangler mer enn halvparten av alle land lover som eksplisitt sier at ekteskapelig voldtekt er ulovlig og lover som baseres på samtykkeprinsippet. Ut over å kriminalisere voldtekt må vi bli mye, mye flinkere til å sette offeret i sentrum og holde de som begår voldtekter ansvarlig, sa Phumzile Mlambo-Ngcuka i sin uttalelse.

Å forebygge og bekjempe vold mot kvinner og jenter over hele verden er sentralt for Bærekraftsmål 5, som handler om likestilling mellom kjønnene og som jobber for å avskaffe alle former for vold mot jenter og kvinner innen 2030. Dette gjør seg gjeldende både i offentlig og privat sfære, og omfatter menneskehandel, utnytting og seksuell vold.

UN Women jobber for kvinners rettigheter og likestilling. Organisasjonen skal være en forkjemper for kvinner og jenter, og gi dem en tydelig stemme på globalt, regionalt og lokalt nivå, basert på visjonene om likestilling i FN-pakten. Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) representerer UN Women i Norge.

Du kan også bidra!
Vi kan alle sammen stå sammen mot kjønnsbasert vold, med mål om å øke folks bevissthet og mobilisere folk overalt til å få en endring. Derfor oppfordrer vi deg til å delta ved å være med på å gjøre verden oransje – fargen som er tilegnet UniTE kampanjen for å symbolisere en lysere fremtid uten vold. Ta på deg en oransje t-skjorte, brug fargen oransje på sosiale medier, organiser arrangementer for å gjøre gater, skoler og landemerker oransje!

  • Ha på deg noe oransje på 25. november for å vise din støtte til #orangetheworld kampanjen
  • Tweet også med #16days
  • Besøk nettsiden til UN Women for å få inspirasjon og fakta.
  • Engagsjer deg ved å lære om voldtekstkultur og samtykke. Du kan lese historier fra de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep her.