Kan vi tette gapet?

0
724
skitt

skitt

Neste uke arrangeres Doha Climate Change Conference, og en FN-rapport advarer om at drivhusgassutslippene fortsatt øker. The Emissions Gap Report, koordinert av FNs miljøvernprogram (UNEP) og European Climate Foundation viser at vi må høyne våre ambisjoner for å redusere utslippene.

Dagens globale utslipp er allerede signifikant høyere enn det som er forenelig med togradersmålet for 2020, og det øker stadig. På verdensbasis har utslippene nå begynt å øke igjen etter fallet under de økonomiske nedgangstidene mellom 2008 og 2009. Beregningene viser tydelig at dersom de løftene landene har avgitt implementeres fullt ut, vil det hjelpe til med å få utslippene ned til under BaU-nivå (Business as Usual) i 2020, men ikke ned til et nivå som er forenelig med det avtalte togradersmålet. Dette vil føre til en betydelig “utslippskløft”.

Fra et teknisk standpunkt kan kløften bygges bro over innen 2020, men utfordringen er dagens handlingstempo. Rapporten kommer med konkrete, internasjonalt koordinerbare måter å øke fortgangen på; ved å øke dagens nasjonale kuttløfter til den høyeste enden av skalen, ved å få på plass mer ambisiøse løfter og ved å vedta strenge regler for hvordan man skal holdes til ansvar for sine løfter.

Nasjonale og lokale klimatiltak implementeres i et økende antall land og har vist seg effektive i å redusere utslipp. Disse tltakene er svært ulike, men utgjør alle reelle eksempler på hvordan ambisiøs nasjonal og local politikk drevet av mål som å stimulere innovasjon og økonomisk vekst, styrke nasjonal energisikkerhet og bedre folkehelsa kan føre til store utslippskutt.

Mer av dette forutsetter at politikken formes ut fra lokale økonomiske, finansielle, sosiale og institusjonelle kontekster. Tiltak og standarder har vist seg mest vellykkede der statlig implementering og gjennomføring er alment akseptert. Nasjonale og lokale interesser, heller enn klimahensyn, er ofte nøkkelen til vellyket klimapolitikk.

Drivhusgasser vil stå høyt på agendaen på konferansen i Doha. Lederen for UN Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), Christiana Figueres, sier at “regjeringene som motes i Doha for COP18 må nå snarest implementere eksisterende bestemmelser som vil muligjøre en raskere overgang til en lavutslipps, bærekraftig verden.»