Rekordhøy andel kvinner i Sikkerhetsrådet

0
715
Leonie Banga-Bothy, utenriksminister fra den Sentralafrikanske republikk under et innlegg til Sikkerhetsrådets gjennomgang av situasjonen i landet, 6. januar 2014. Til høyre ser vi den amerikanske ambassadøren Samantha Power. Foto: UN Photo/Mark Garten.

Leonie Banga-Bothy, utenriksminister fra den Sentralafrikanske republikk under et innlegg til Sikkerhetsrådets gjennomgang av situasjonen i landet, 6. januar 2014. Til høyre ser vi den amerikanske ambassadøren Samantha Power. Foto: UN Photo/Mark Garten.

17. JANUAR, 2014 – I 2014 vil minst en tredjedel av Sikkerhetsrådets representanter være kvinner. Det er likevel forbedringspotensiale for kvinners deltagelse I FN-systemet.

Flere har spekulert i om økningen av kvinner i Sikkerhetsrådet vil ha noen påvirkning på hvilke saker som blir tatt opp i rådet. Kanskje vil vi se økt fokus på sikkerhetsrådsresolusjon 1325 og kvinners deltakelse i fredsprosesser? Det er, uavhengig av dette, et klart ønske at kvinners representasjon i FN skal øke.

Som Beijing deklarasjon og platform for handling fra 1995 slår fast:»fremmelsen av likestilling mellom menn og kvinner handler om menneskerettigheter og er en betingelse for sosial rettferdighet, og burde ikke bli sett på som en ren kvinnesak.»

Det ble også bestemt i Beijing at et overordnet mål ville være en 50:50 fordeling mellom kvinner og menn i FN-systemet, dette målet skulle etter planen nås innen år 2000.

Hvert andre år blir forholdet mellom andelen kvinner og menn gjennomgått for å se nærmere på implementeringen av planene fra 1995. Den siste tilgjengelige oversikten er fra 2010 – 2011. Det vises her at ved siste måling var 40.7 % av dem som arbeidet på et profesjonelt og høyere nivå kvinner. Dette er en minimal økning fra 39.9 % i 2009. Mer interessant er det at kvinner er representert ved en høyere prosentandel ved hovedkvarter enn ved andre FN-kontorer.

Hvis trenden som har vært gjeldene fra år 2000 vedvarer, vil en 50:50 fordeling mellom kvinner og menn i FN-systemet ikke bli oppnådd før 2034.

En undersøkelse i 2008 avslørte at kvinner er underrepresentert som medlemmer av ulike FN-organer. Det er medlemsstatene selv som utpeker hvilke representanter de vil sende til disse FN-organene. Som et eksempel utgjorde kvinner kun 41.2 % av medlemmene av syv menneskerettighetsorganer. Hvis man ikke regner med Komiteen for eliminering av kvinnediskriminering (CEDAW med 95 % kvinner) og Komiteen for barns rettigheter (CRC med 50 % kvinner), utgjorde kvinner kun 23 %.

Av de permanente representanter til FN utgjorde kvinner 10 % i New York, 12.9 % i Genève og 19.2% i Wien, i 2008.
Ny oversikt er ventet å komme i år og vil vise om det har skjedd noen særlig endring i kvinners representasjon. Det er et godt tegn at kvinner nå holder en rekordhøy andel i Sikkerhetsrådet, men økt representasjon i FN-systemet må til for å implementere planene fra Beijing, som til nå ligger 14 år etter skjema.

Redigert fra Terje Karlsen ved FN-sambandets originale versjon