UNCTAD: Verdas Investeringsrapport 2007

0
685
Dette året ser  Verda sin Investeringsrapport for 2007 frå UNCTAD på dei siste trendane i direkte investeringar i utlandet (FDI). Rapporten kom ut i går, og har eit særskilt fokus på rolla transnasjonale selskap (TNCs) spelar i utvinning av olje, gass og metallmineral.

Du kan lese meir om rapporten her